Sportschutterslicentie

Via ons kunt je een sportschutterslicentie aanvragen of vernieuwen.
Op het secretariaat kunnen we jou helpen met het invullen van deze documenten of de door jou reeds ingevulde documenten nakijken.
Je kunt dan kiezen om ze zelf naar FROS op te sturen of via ons.
Tevens kun je op het secreatariaat een nieuw sportschuttersboekje bekomen.

Een sportschutterslicentie is nodig voor zij die met vuurwapens aan competitie wensen te schieten.
Meer informatie over de sportschutterslicentie kan je vinden op de website van FROS : https://www.fros.be/sportfiche/sportschieten

Op de aanvragen vraagt men achter je Stamnummer FROS. Dit kan je vinden op je FROS lidkaart.
Lidnummer: I-00000000

Voor het bekomen van je sportschutterslicentie moeten de volgende stappen doornomen worden:

Stap 1 : Aanvragen voorlopige sportschutterslicentie.

Ben je een nieuwe schutter, al langer schutter maar wens je met competitie schieten te starten
of wens je jou bestaande definitieve sportschutterslicentie uit te breiden.
Dan moet je altijd eerst een voorlopige licentie aanvragen.
De licentie wordt per categorie aangevraagd. Vraag je 4 categorieën dan krijg je 4 afzonderlijke voorlopige licenties.
De aanvraag gebeurd via een Model VL1
Nodig voor de aanvraag:

 • Kopie identiteitskaart
 • Recent, niet ouder dan 3 maand, origineel uittreksel strafregister volgens art. 596.1 SV. met vermelding sportschutterlicentie of schietsport
 • Recent, niet ouder dan 3 maand, medisch attest model VL3
 • 10€ per categorie ,met aanvraag van 2 of meer categorieën 15€

Na het opsturen naar FROS ontvang je dan je voorlopige licentie(s) en sportschuttersboekje.
Deze zijn 12 maanden geldig.
Na elke schietbeurt laat je jou sportschuttersboekje afstempelen door de baanmeester.

Stap 2 : Aanvragen definitieve sportschutterslicentie.

Na het schieten van minstens 12 schietbeurten over tenminste 2 trimisters
kan je definitieve sportschutterslicentie aanvragen.
De aanvraag gebeurd via een Model VL2
Nodig voor de aanvraag:

 • Kopie identiteitskaart
 • Recent, niet ouder dan 3 maand, origineel uittreksel strafregister volgens art. 596.1 SV met vermelding sportschutterlicentie of schietsport
 • Recent, niet ouder dan 3 maand, medisch attest model VL3
 • Recente pasfoto, tenzij het gaat om een uitbreiding van de sportschutterslicentie.
 • Kopie sportschuttersboekje met minstens 12 schietbeurten over minstens 2 trimesters per jaar.
 • Kopie van wapenvergunning in de gevraagde categorie, indien reeds in bezit van wapen.
 • attest slagen theoretisch proef, origineel insturen GEEN kopie, indien geen houder van vergunning of reeds in het bezit zijn van een definitieve licentie.
 • attest slagen praktische proef in de gevraagde wapen categorieën, origineel attest insturen GEEN kopie.
 • 60€ te betalen.

Na het opsturen naar FROS ontvang je dan je definitieve licentie of het zegeltje voor je uitbreiding.
Ook nu laat je nog na elke schietbeurt in je sportschuttersboekje afstempelen.
Als bewijs dat je jaarlijks voldoende schietbeurten aflegt.

Stap 3 : Aanvragen geldigverklaring sportschutterslicentie.

Elk jaar moet je een geldigverklaring van je licentie aanvragen.
Dit is niet volgens kalenderjaar maar met de vervaldatum van je sportschutterslicentie.
Hou deze datum zelf goed in het oog. Je bent als schutter zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen hiervan.
Best stuur je jou aanvraag een 4-tal weken voor de vervaldatum naar FROS
De aanvraag gebeurd via een Model VL12
Nodig voor de aanvraag:

 • Recent, niet ouder dan 3 maand, origineel uittreksel strafregister volgens art. 596.1 SV met vermelding sportschutterlicentie of schietsport
 • Kopie sportschuttersboekje met minstens 12 schietbeurten over minstens 2 trimesters per jaar
 • Een aan zichzelf geadresseerde en gefrankeerde omslag.

Na het opsturen naar FROS ontvang je een geel zegeltje dat je op de achterkant van je licentie kleeft in de vakjes van Validering jaar 2,3,4 of 5

Stap 4 : Aanvragen hernieuwing sportschutterslicentie.

Na 5 jaar moet je een hernieuwing van je sportschutterslicentie aanvragen.
De datum dat je sportschutterslicentie uiterlijk dient vernieuwd te worden staat erop vermeld.
Hou deze datum zelf goed in het ook.
Je ben als schutter zelf verantwoordelijk voor het tijde hernieuwen van je sportschutterslicentie.
Best stuur je jou aanvraag minstens 4 weken voor de vervaldatum naar FROS
De aanvraag gebeurd via een Model VL11
Nodig voor de aanvraag:

 • Kopie identiteitskaart
 • Recent, niet ouder dan 3 maand, origineel uittreksel strafregister volgens art. 596.1 SV met vermelding sportschutterlicentie of schietsport
 • Recent, niet ouder dan 3 maand, medisch attest model VL3
 • Recente pasfoto.
 • Kopie sportschuttersboekje met minstens 12 schietbeurten over minstens 2 trimesters per jaar.
 • Kopie sporschutterslicentie.
 • 60€ te betalen.

Na het opsturen naar FROS ontvang je dan je een nieuwe sportschutterslicentie,
die je dan weer jaarlijks moet laten geldigverklaren.
Het is mogelijk dat na het opsturen van je aanvraag tot vernieuwing dat FROS jou de vraag stuurt
om kopie’s op te sturen van je vergunning of om opnieuw een praktische proef af te leggen.
Deze praktische proef gaat dan over de wapen categorieën waar je zelf geen wapens van bezit.

Documenten.

Hier vindt u alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag of vernieuwing van u sportschutterslicentie.
Alle documenten kunt u ook downloaden via de website van FROS : https://www.fros.be/sportfiche/sportschieten

Model VL1

Aanvraag voorlopige sportschutterslicentie.

Model VL2

Aanvraag definitieve sportschutterslicentie.

Model VL3

Medisch Attest.

Model VL12

Aanvraag geldigverklaring sportschutterslicentie.

Model VL11

Aanvraag hernieuwing sportschutterslicentie.

Model VL13

Aanvraag duplicaat.

Model VL13-2

Adreswijziging.

schutterboekje

Aanvraag nieuw sportschutterboekje

Model VL2 uitbreiding

Aanvraag uitbreiding definitieve licentie

Vragenlijst

Vragenlijst Theoretisce Proef

Model 9

Model 9 vergunning (in te vullen)