sportschutterslicentie corona

Maatregelen FROS Sportschieten.
UPDATE 27/03

Op 27 Maart 2020 heeft FROS volgende mail rondgestuurd i.v.m het probleem van mogelijk niet voldoende schietbeurten voor de sportschutterslicentie.:
Deze mail werd verstuurd voor dat de Federale regering beslissing had genomen om de maatregelen te verlengen.

Beste schutters, Beste FROS leden,

De Vlaamse Regering keurde vandaag 27 maart 2020 een besluit goed welke enkele tijdele maatregelen invoert voor
sportschutterslicenties die vervallen in de periode, of één maand nadien (voor definitieve licenties ),
waarin de schietstanden zijn gesloten door de CORONA-maatregelen.
In ons volgend FROS tijdschrift (volgende week) zullen we hier verder op ingaan?

De volledige regeling kan u in onderstaande communicatie lezen:

Door de coronamaatregelen zijn alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden zijn gesloten.
Voor sommige sportschutters kan de tijdelijke sluiting van de schietstanden voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als hun sportschutterslicentie vervalt en ze nog enkele schietbeurten te weining behaalden voor de sluiting van de schietstanden?

Daarom besliste de Vlaamse Regering op 27 maart tot enkele tijdelijke maatregelen.
Zo wordt aan de burger en de overheid rechtszekerheid verleend:

 1. Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode Waaring de annulering van de sportactiviteit geldt:
  *worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van de sportactiviteit van toepassing is
  *Tijdens de verlenging kan je in dat geval dus:
    °Eventuele schietbeurten inhalen
    °Deelnemenen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie
  *De algemene coronamaatregel over de annulering van de sportactiviteit ging in op 14 maart en loopt voorlopig t.t.m 5 april =(voorlopig) 23 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden).
  enkele voorbeelden:
    ° Voorbeeld 1: Voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 16/03/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 08/04/2020
    ° Voorbeeld 2: Voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/03/2020 heeft als (voorlopige) vervaldatum 22/04/2020
 2. Sportschutterslicenties die vervallen in de periode uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:
  *Kunnen toch – uitzonderlijk  – geldig verklaard of hiernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle voorwaarden voldaan is. Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren – hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sporschutterslicentie tijdig indienen.
  *De algemene coronamaatregel over de annulering van de sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 5 april.
  De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op de sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 5 mei

Heeft u nog bijkomende vragen?
Mail dan naar sportschutter@fros.be

FROS sportschuttersteam.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *