Mechelse Kolveniers Gilde

Video's Mechels Gildejuweel

Jachthoorn groep Waldo, uit Itegem, tijdens de Gildemis.

Film over het 7de Mechels Gildejuweel.
Met dank aan de heer Desaeger voor dit beschikbaar te stellen.