7de Mechels Gildejuweel video’s

Video’s Mechels Gildejuweel Jachthoorn groep Waldo, uit Itegem, tijdens de Gildemis. Film over het 7de Mechels Gildejuweel. Met dank aan de heer Desaeger voor dit beschikbaar te stellen.