Heropening schietstand

Het Overlegcomité met alle regeringen van ons land besliste op dinsdag 11 mei 2021
dat de indoorsporten opnieuw kunnen doorgaan vanaf 9 juni 2021,
op voorwaarden dat bepaalde criteria worden bereikt. Dus onder voorbehoud.

Recent werd er vanuit de Wapenunie en diverse schietsportfederaties een ministerieel besluit van 7 mei 2021 rondgestuurd
naar hun leden en aangeslotenen.
De tekst luidt:

SCHIETSTANDEN BLIJVEN TOEGANKELIJK VOOR SPORTSCHUTTERS VOOR HET BEHALEN VAN DE VERPLICHTE SCHIETBEURTEN
IN HET KADER VAN DE VIGERENDE REGELGEVING VAN DE GEMEENSCHAPPEN BETREFFENDE HET SPORTSCHIETEN.

Deze tekst leidt tot enige euforie bij de schutters maar dient met enige nuchterheid ontleed te worden.
Alleen sportschutters die schietbeurten te kort komen om hun definitieve licentie te verlengen
of te vernieuwen mogen de schietstanden betreden.

Alle anderen die niet in dat geval zijn mogen de schietstanden niet betreden.

Dit besluit is duidelijk bedoelt voor de natie als geheel, zonder rekening te houden met het verschil
in de regelgeving van de gewesten inzake de sportschutterslicentie.

In Vlaanderen worden, voor de geldigverklaring of verlenging van een licentie,
de tijdelijke coronamaatregelen van 29/01/2021 met ingang van 1 februari toegepast.

Dit betekent dat:
De houder van een definitieve sportschutterslicentie geldig op 1/02/2021 met vervaldatum voor 1/02/2022
bij zijn eerste geldigverklaring
NUL SCHIETBEURTEN moet bewijzen.
Deze schutter heeft geen toegang tot de schietstand.
Bv. Eerste Vervaldatum 15 mei 2021= 0 schietbeurten

Bij de daaropvolgende geldigverklaring dient de schutter 12 schietbeurten te bewijzen
in de voorgaande 24 maanden gespreid over 12 verschillende dagen.
Bv. Vervaldatum 15 mei 2022 = 12 schietbeurten in voorgaande 24 maanden.
Indien aan deze voorwaarden voldaan, geen toegang tot de schietstand.
Indien niet voldaan aan deze voorwaarden enkel toegang tot de schietstand voor het aantal ontbrekende schietbeurten,
na afspraak met de verantwoordelijke.

Wie onvoldoende schietbeurten heeft dient dit aan de hand van zijn sportschuttersboekje
te bewijzen en een afspraak te maken met de voorzitter.
In samenspraak worden dan de nodige afspraken gemaakt.

Om onaangename boetes zowel voor de schutter (250€) als voor de uitbater (750€)
te vermijden houden wij ons strikt aan de opgelegde maatregelen.

Mochten zich positieve wijzigingen voordoen in het heropenen van de schietstanden ten gunste van elke schutter,
dan zullen wij niet nalaten daarop te anticiperen en jullie tijdig daarvan op de hoogte stellen.

Indien aan de voorwaarden die het Overlegcomité heeft vooropgesteld voldaan wordt
zullen wij de schietstanden kunnen openen vanaf 9 juni 2021.
Voor ons betekent dit dat onze deuren openen op vrijdag 11 juni 2021 om 19u.30.
De Covid-19 veiligheidsvoorschriften blijven gelden en zijn van toepassing.
Reservatie van de schietbeurten is verplicht. (www.mkg.optijd.be)

In de aanloop daarnaar toe zullen wij op zondagen 30 mei en 6 juni het terras openen van 10u. tot 13u. zodat wij onze vriendschappelijke relaties kunnen hernieuwen en bijpraten over de lege, vervelende en inactieve maanden die ons werden opgelegd.

Samen zullen wij genieten van een herwonnen vrijheid.

Jan Severyns
Hoofdman/voorzitter