Mechelse KolveniersGilde

Wij danken u hartelijk voor u deelname and bezoek aan het 7de Mechelse Gildejuweel.
En hopen u allen op zondag 13 september 2020 terug te mogen verwelkomen.

Film over het 7de Mechels Gildejuweel.
Met dank aan de heer Desaeger voor dit beschikbaar te stellen.