Gilde Coninck.

Koning schieten.

Koning wordt een gildebroeder door het afschieten van de Koningsvogel tijdens de Koningsschieting.
Bij ons vindt deze om de 2 jaar plaats (in de oneven jaren).
Hieraan kunnen enkel onze gezworen gezellen aan deelnemen.

Men schiet opwaarts naar één plaasteren vogel. Wij doen dit met het luchtdrukkarabijn.
Echter als het weer het niet toelaat dan zal de schieting doorgaan in one 10m-stand.
De schietvolgorde wordt bepaald door de heul ( loting door het werpen van de huissleutels naar een meetpunt).
Eerst heeft de uittredende Koning 3 vrijschoten, vervolgens 3 vrijschoten door de Hoofdman en 3 door de Overhoofdman.
Dan volgt de schieting in volgorde van de heul, elke schutter 1 schot per ronde tot het laatste stuk van de vogel is gevallen.
De confrère die het laatste stuk heeft doen vallen is dan voor de volgende 2 jaar onze gilde Koning.

 

 

Hij of zij wordt ingehuldigd met volgenden woorden:

NN gy syt den dien die door Ued Cloeckmoedigheidt den coninxvogel hebt afgheschoten,
ick aggreere en approbere het selve, ende ordonnere Ued. Onderhoofdman, Dekens, Alpheris, sergeanten ende gemeyne guldebroeders ende alle andere wie het aengaen magh,
dat ghylieden den selven voor coninck van de Colveniersgulde van Sint-Christoffel moet houden ende respecteren op uwen Eedt.

Koningin?

Historisch gezien konden enkel mannen deelnemen aan de Koningsschieten.
Aangezien alleen mannen konden toetreden tot de gilde.
Heden ten dage zijn dames meer dan welkom onder de gezworen gezellen en hebben we er ook verschillende.
Zij mogen gewoon deelnemen aan de Koningsschieting, maar wanneer ze Koningsvogel naar beneden halen.
Dragen zij niet de titel van Koningin, maar naar aloude traditie de titel van Koning.
Zo is onze huide Koning een dame, Marleen Meeus,
en draagt zij met fierheid de titel van Koning van de Mechelse Kolveniersgilde

De keizer

Om keizer te kunnen schieten moet de confère driemaal na elkaar Koning schieten.
Zich tot keizer schieten is dan ook de hoogste eer die een confrère kan hebben.
Aangezien de factor geluk bij een Koningsschieting een doorslaggevende rol heeft.
Is zich to keizer schieten iets wat moeilijk te verwezelijken is?
De Mechelse Kolveniersgilde heeft, noch in het heden, noch in het verleden,
de eer gehad om een keizer in haar midden te hebben.

Onze Conincken.

Hier een overzicht van onze Conincken sinds de heroprichting van onze gilde .

Gommaar Liekens 1985

Freddy Verbruggen 1987

Harry Coppens 1989

Jeannine Jonckers 1991

Guido Meulemans 1993

Harry Coppens 1995

Maria Smeyers 1997

Julien Van Hoof 1999

Jean Van Dam 2001

Gommaar Liekens 2003

Annie Van Durme 2005

Fonny Cornelissen 2007

Jan Severyns 2009

Hugo Baumans 2011

Marcella Van Welden 2013

Julien Van Hoof 2015

Christianne Fillet 2017

Marleen Meeus 2019