Beperkte heropening schietstand.

Antwoordt van FROS 17/05/2021:

Hallo Jan,

Alle sportschutters die houder zijn van een definitieve sportschutterslicentie mogen sinds 8 mei 2021 onbeperkt gaan schieten.

De huidige maatregelen van de Vlaamse Regering vertellen ons dat definitieve sportschutterslicenties die vervallen t/m 30/01/2022 geen schietbeurten dienen te bewijzen. Er kunnen wel reeds schietbeurten behaald worden in functie van de daaropvolgende validatie / hernieuwing van de sportschutterslicentie. Met Sport Vlaanderen werd afgesproken dat schietclubs sportschutters met een definitieve sportschutterslicentie de toegang niet dienen te ontzeggen wanneer ze reeds 12 schietbeurten behaald hebben.

Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen of voor meer info!

Nog een fijne dag!

Met sportieve groeten,

Bart Ulrichts
Projectcoördinator Sportschieten.

 

Beste vrienden en leden.
Naar aanleiding van het ministerieel besluit van 7 mei 2021 dat een beperkte en voorwaardelijke toegang verleent tot schietstanden,
krijgen wij veel telefoons en mails met vragen en/of opmerking over onze visie hierop.
Woensdag 12 mei jongstleden is het dagelijks bestuur hiervoor samen gekomen.
En was tot het besluit gekomen de toegang enkel kan verleent worden aan:
Sportschutters met een definitieve sportschutterslicentie die geen 12 schietbeurten hebben over de laatste 24 maand
en hun licentie moeten verlengen voor 2de, 3de, 4de, 5de maal of hernieuwing van de licentie.

Door de commotie die is ontstaan en dat clubs rondom ons blijkbaar volledig zouden open zijn.
Heeft Jan gisteren , zaterdag 15 mei 2021, onderstaande mail naar FROS verzonden ter duiding.
Als dagelijks bestuur blijven wij op dit ogenblik nog bij onze interpretatie van de tekst.
Dit ter bescherming van jullie als schutter alsook ons als gilde.
Afhankelijk van het antwoord van FROS zullen wij bijsturen waar nodig.

Mail aan FROS:

Het Overlegcomité met alle regeringen van ons land besliste op dinsdag 11 mei 2021 dat de indoorsporten opnieuw kunnen doorgaan vanaf 9 juni 2021, op voorwaarden dat bepaalde criteria worden bereikt. Dus onder voorbehoud.

Een ministerieel besluit van 7 mei 2021 laat een beperkte en voorwaardelijke toegang toe tot de schietstanden.

“SCHIETSTANDEN BLIJVEN TOEGANKELIJK VOOR SPORTSCHUTTERS VOOR HET BEHALEN VAN DE VERPLICHTE SCHIETBEURTEN IN HET KADER VAN DE VIGERENDE REGELGEVING VAN DE GEMEENSCHAPPEN BETREFFENDE HET SPORTSCHIETEN.”

Hieruit leid ik af:

Alleen sportschutters die schietbeurten te kort komen om hun definitieve licentie te verlengen of te vernieuwen mogen de schietstanden betreden.
Alle anderen die niet in dat geval zijn mogen de schietstanden niet betreden.

Betekent dit:

  1. Dat de houder van een definitieve sportschutterslicentie die zijn licentie moet verlengen of vernieuwen en daartoe NUL SCHIETBEURTEN moet bewijzen geen toegang heeft tot de schietstand?
    Hij hoeft namelijk geen verplichte schietbeurten te bewijzen!
  2. Dat de houder van een definitieve sportschutterslicentie die zijn licentie moet verlengen of vernieuwen en daartoe 12 schietbeurten in voorgaande 24 maand moet bewijzen de toegang moet ontzegd worden als hij die 12 schietbeurten al heeft of behaald voor de datum van 9 juni 2021?
    Ook hier hoeft hij niet langer verplichte schietbeurten te bewijzen!
  3. Idem, voor de 6 te bewijzen schietbeurten in 12 maanden.

In publicaties van federaties en schietverenigingen wordt de voorwaarde “VOOR HET BEHALEN VAN DE VERPLICHTE SCHIETBEURTEN” wijselijk niet vermeld of ergens weggemoffeld in de tekst.

Graag vernam ik uw visie hierop.
Deze polariserende maatregel tussen licentiehouders en recreatieschutters is een schande. Dienen zij, de recreatieschutters, dan geen schietbeurten te bewijzen? Betalen zij geen bijdrage aan de FROS – VSK …? Ik weet het wel federale materie, maar ….?
Meer dan 1/3 van onze leden dienen wij daardoor de toegang tot de schietstand te ontzeggen, leg hen dat eens uit! Discriminatie is hier niet ver af.

Vriendelijke groet,

Jan Severyns
Hoofdman/Voorzitter