welkom

Sluiting schietstand!!

Update 21 mei 2020

Na het verschijnen van Vlaams minster van Sport, Ben Weyts, zijn plan om terug gaan te sporten in de media.
Hebben wij vele vragen die we hebben ontvangen hierover.
Op dit moment ligt dit plan nog bij de GEES voor hun visie hierover.
Onze Hoofdman ,voorzitter, Jan Severyns wenst volgende mededeling te maken in de hoop al een groot deel van jullie vragen te kunnen beantwoorden.

 

Bester Vrienden,

U vraagt zich af hoe ver het staat met de opening van de schietstand(en).
Wel ter zake heeft de veiligheidsraad nog geen voorstel laat staan een beslissing genomen.
De overkoepelende federatie’s zijn in onderhandeling met de overheid. Afwachten wat dit oplevert.
Gelet op de problematiek van de veilige afstand in een gesloten ruimte,
beperkte ruimte (net zoals in cafés) is een beslissing voor half of eind juni niet te verwachten.
Wanneer wij uitzicht hebben op een heropening zal dit vermoedelijk gepaard gaan met enkele stricte voorwaarden.
Met zekerheid kunnen wij stellen dat een beperking van het aantal personen in de schietstand zal opgelegd worden,
evenals het dragen van een mondmasker en het ontsmetten van handen en gebruikte materialen.
Wat het juist zal worden zien wij nog wel.
Op dit ogenblik werken wij aan een voorlopig organisatieplan, maar concreet wegens gebrek aan juiste informatie , is dat nog niet.
Wij houden jullie op de hoogte.
Niet iedereen is via e-mail of facebook bereikbaar dus deel dit berucht met uw vrienden.
Voor al uw vragen kan u terecht op het enige en juiste e-mailadres van de gilde: mk.gilde@skynet.be

Vooral hou jullie gezond.

Vriendelijke groet,

Jan Severyns
Hoofdman

 

Update 4 mei 2020

Beste gildeleden, Confrères, adelborsten en vrienden,

Naar aanleiding van de beslissing van onze overheid, zijn wij genoodzaakt deze verplichte regeling te volgen.

De maatregelen inzake het voorkomen van de verspreiding van Covid 19 zijn verlengt.

Tot nader order blijven de schietstanden en bar gesloten.

Sinds vandaag , 4 mei 2020, zitten we in de exit-strategie. Hierin zijn verschillende stappen gepland door de Nationale Veiligheidsraad.
Echter voor de heropening van  schietstanden is er nog geen planning kenbaar gemaakt.
FROS staat via Sport Vlaanderen in contact met de veiligheidsraad voor meer duiding hierover.
Met de gilde zijn we volop bezig met de voorbereiding voor wanneer we terug open mogen.
Uiteraard met de corona-maatregelen op de eerste plaats.
Veiligheid op de schietstand staat altijd hoog bij ons in het vaandel en natuurlijk ook die van u gezondheid.
Wanneer en hoe zullen we tijdig communiceren.
Hou jullie veilig en gezond, blijf aub nog steeds de maatregelen tegen corona opvolgen.
En hopelijk kunnen we elkaar dan snel weer zien.

Het Bestuur.

Volgende activiteiten worden uitgesteld tot het heropenen van de schietstanden:

 • Alle wedstrijden van het verbond KFKPA – FROS
 • Alle activiteiten gepland in de gilde

 

Annulatie Mechels Gildejuweel 13/09/2020 !!

Als Mechelse Kolveniersgilde hebben wij een spijtige, maar in ons ogen de juiste, beslissing genomen om het Mechels Gildejuweel
dit jaar te annuleren. De onduidelijkheid die er nu nog is op evenementen in september alsook hoe de Covid 19 situatie dan zal zijn,
heeft geleid tot deze beslissing.
Maar geen nood, wij gaan ons nu volledig richten op een editie in 2021, namelijk zondag 12 september.
Wij hopen u allen dan te mogen verwelkomen!
Door deze annulatie zal er ook geen Vlaamse Gildendag plaats vinden te Mechelen. Was samen gepland met ons Mechels gildejuweel.

Annulatie activiteiten na 3 mei:

De volgende activiteiten die met de gilde gepland zijn voor na 3 mei gaan zeker ook niet door:

 • Koningsschieten Confediratie van 10 mei, verplaatst naar 2021
 • KinderKankerdag Schieting van 14 juni
 • Gildefeest Essen van 28 juni, verplaatst naar 2021
 • Paëlla  festijn MKG van 4 juli
 • Gildefeest Deurne (NL) van 12 juli
 • Antwerps Gildejuweel van 2 augustus
 • Mechels Gildejuweel van 13 september
 • KinderKanKerDag te Planckendael van 4 oktober
 • Nationaal Koningsschieting te Mechelen van 11 oktober

Volg de gilde haar berichtgeving via website, e-mail en op facebook

Contact

Wegens de algemene gezondheidsregels is de gilde enkel te bereiken via mail : mk.gilde@skynet.be
of telefonisch.

Voor de sportschutterslicenties, lees verder op deze pagina. De data erin mogen gewoon verlengd worden.

Voor alle verdere vragen kan u terecht bij:

Hoofdmand Jan Severyns 0474 83 55 64

Griffier Jeannine Jonckers 0476 64 54 54

Wij wensen iedereen een goede en behouden gezondheid

Hoofdman Jan Severyns & Griffier Jeannine Jonckers.

Maatregelen FROS Sportschieten.
UPDATE 27/03

Op 27 Maart 2020 heeft FROS volgende mail rondgestuurd i.v.m het probleem van mogelijk niet voldoende schietbeurten voor de sportschutterslicentie.:
Deze mail werd verstuurd voor dat de Federale regering beslissing had genomen om de maatregelen te verlengen.

Beste schutters, Beste FROS leden,

De Vlaamse Regering keurde vandaag 27 maart 2020 een besluit goed welke enkele tijdele maatregelen invoert voor
sportschutterslicenties die vervallen in de periode, of één maand nadien (voor definitieve licenties ),
waarin de schietstanden zijn gesloten door de CORONA-maatregelen.
In ons volgend FROS tijdschrift (volgende week) zullen we hier verder op ingaan?

De volledige regeling kan u in onderstaande communicatie lezen:

Door de coronamaatregelen zijn alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden zijn gesloten.
Voor sommige sportschutters kan de tijdelijke sluiting van de schietstanden voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als hun sportschutterslicentie vervalt en ze nog enkele schietbeurten te weining behaalden voor de sluiting van de schietstanden?

Daarom besliste de Vlaamse Regering op 27 maart tot enkele tijdelijke maatregelen.
Zo wordt aan de burger en de overheid rechtszekerheid verleend:

 1. Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode Waaring de annulering van de sportactiviteit geldt:
  *worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van de sportactiviteit van toepassing is
  *Tijdens de verlenging kan je in dat geval dus:
    °Eventuele schietbeurten inhalen
    °Deelnemenen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie
  *De algemene coronamaatregel over de annulering van de sportactiviteit ging in op 14 maart en loopt voorlopig t.t.m 5 april =(voorlopig) 23 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden).
  enkele voorbeelden:
    ° Voorbeeld 1: Voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 16/03/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 08/04/2020
    ° Voorbeeld 2: Voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/03/2020 heeft als (voorlopige) vervaldatum 22/04/2020
 2. Sportschutterslicenties die vervallen in de periode uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:
  *Kunnen toch – uitzonderlijk  – geldig verklaard of hiernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle voorwaarden voldaan is. Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren – hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sporschutterslicentie tijdig indienen.
  *De algemene coronamaatregel over de annulering van de sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 5 april.
  De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op de sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 5 mei

Heeft u nog bijkomende vragen?
Mail dan naar sportschutter@fros.be

FROS sportschuttersteam.

 

 

De Eerste mail van FROS, gedateerd van 16 maart zullen we hieronder ook nog laten staan.

Beste sportschutter,

Het coronavirus teistert de samenleving, en dus ook de schietsport. De Nationale Veiligheidsraad heeft vorige week o.a. volgende maatregelen getroffen:
Alle recreatieve activiteiten, sportieve, culturele, folkloristische, ongeacht hun grootte en of ze openbaar of privé zijn, worden geanuleerd.

Deze maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zijn voorlopig alvast geldig tot en met 3 april, wat betekent dat de schietstanden reeds tot deze datum zullen sluiten.

Vorige week heeft FROS reeds Sport Vlaanderen gecontacteerd m.b.t de problematiek rond de sportschutterslicentie in deze periode.
Wat met nog te behalen schietbeurten nu de schietstanden gesloten zijn?
We hopen spoedig antwoorden te hebben en houden onze clubs en schutters hiervan op de hoogte!

Om besmettingen te voorkomen en in lijn met de maatregelen van de Overheid zuller er vanf dinsdag 17 maart geen sportschutters meer worden toegelaten op de kantoren van FROS.
Dringende items kunnen uiteraard steeds worden gedeponeerd in onze brievenbus die we dagelijks controleren.

U mag ons uiteraard steeds contacteren bij vragen of voor meer info, maar u begrijpt ongetwijfeld dat ook FROS steeds dient te verwijzen naar de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.

Laten we samen hopen dat we onze fantastische sport spoedig weer kunnen aanvatten!

FROS sportschuttersteam.

Beste gildeleden, Confrères, adelborsten en vrienden,

Wees veilig en volg de richtlijnen. Alleen samen door deze te volgen brengen we een halt toe aan deze pandemie van Covid-19

blijfsporten.be

Door de coronacrisis kan je niet meer gaan sporten in je sportclub,
maar dat wil niet zeggen dat je nu helemaal niet meer kan sporten.
In een open brief roepen Sport Vlaanderen, wetenschappers en sportartsen dan ook op om zeker te blijven sporten.
Ze geven 10 richtlijnen hoe je dat moet doen en op
www.blijfporten.be
vind je tips om te blijven bewegen en sporten.

 1. Als je nu pas begint met sporten of beweegen, bouw dan heel langzaam op.
 2. Beweeg, train of sport, maar doe het kalm aan: niet intensief en niet te lan aan één stuk.
 3. Doe je normaal duurinspanningen, kies dan nu voor intervalactiviteiten.
 4. Oefen wanneer het kan in de open lucht (buiten, tuin, koer, balkon, …)
 5. Binnen sporten of bewegen is nog altijd veel beter dan niet bewegen.
 6. Sport nu bij voorkeur in je eentje (of beperk je tot je huisgenoten of 1 niet-huisgenoot).
 7. Kom je tijdens het sporten in de buurt van anderen, hou dan 1,5 meter afstand en doe geen high fives, handshakes of hugs.
 8. Doe niets samen in de marge van je sportactiviteit:niet samen met de auto naar de sportactiviteit, niet samen omkleden, etc.
 9. Raak alleen je eigen materiaal aan: gebruik je eigen drinkbus en handdoek en ook alleen persoonlijk sportmateriaal.
 10. Sport niet als je ziek bent, ook niet individueel. Onthout ook dat je na koorts niet meteen weer mag sporten, maar nog evenveel dagen moet rusten als dat je koorts hebt gehad.
  Na bijvoorbeeld 3 dagen koorts begin je dus pas op dag 7 weer te sporten.

 

Welkom
bij de

Sint-Christoffel
of

Kolvenersgilde
van

Mechelen

Wij zijn een historische gilde alsook een schietsport vereniging.
Iedereen kan bij ons terecht om de schietsport te beoefenen vanaf 12 jaar.

historisch MKG
schietstand MKG

7de Mechels Gildejuweel

Dank aan de heer Desaeger