welkom

Update Corona 20/11/2021

Beste Vrienden,

Gelieve rekening te houden met de volgende aanpassingen.

Schietstand:

 1. Bij betreden van de schietstand draagt men VERPLICHT een mondmasker! en ontsmet men zijn handen.
  Dus bij de baanmeester, wachtlokaal en in/uitpakken wapens.
 2. Tijdens het schieten mag men dit afdoen.(tussen de plexie wanden)
 3. Lokaal baanmeester slechts 1 persoon toegelaten.
  Wachtlokaal Max 2 personen
  Inkomhal Max 1 persoon
  Meerdere schutters wachten buiten de schietstand hun beurt af
 4. Begeleider draagt altijd een mondmasker.
 5. Geen Covid Safe Ticket nodig om te komen schieten.

Gildecamer (bar):

 1. Handen ontsmetten aan de ingang.
 2. Mondmasker dragen.
 3. Aanmelden aan de toog om Covid Safe Ticket (CST) te scannen.
 4. Het mondmasker mag af indien u plaats neemt (zitten).
 5. Maximum met 6 aan 1 tafel.
 6. Dranken afhalen aan de toog met mondmasker.
 7. Rechtstaan of zich verplaatsen is mondmasker op.
 8. Secretariaat slechts 1 persoon toegelanten.

Laat ons met zijn allen deze regels opvolgen. Niemand vindt dit leuk.
Maar we kunnen onze sport en het sociale contact bewaren.
Dank voor uw medewerking.

Vriendelijke groet,
Jan Severyns
Hoofdman/Voorzitter

Sportschutterslicenties:

FROS heeft vandaag (29/01/2021) volgende bericht verstuurd i.v.m. de sportschutterslicenties.
Omdat het zeer uitgebreid is kunt u het lezen door op onderstaande link te klikken.
https://www.kolveniersgilde.be/sportschutterslicentie-29-01-2021/

Vlarem II aanpassing

Mechelen, 8 december 2021
Beste vrienden,

Op 26 september 2019 werd in het Belgisch Staatsblad (blz..88797 -88831) Art. 164, de nieuwe classificatie van schietstanden in een gesloten gebouw gepubliceerd.
De indeling gebeurt niet langer op basis van de indeling wapens in de wapenwet; maar op basis van al dan niet vuurwapens en kinetische energie.
De schietstanden worden ingedeeld in de volgende categorieën:

Vuurwapens:

Klasse 2. t.e.m. 250 Joule of hagelpatronen.
Categorie C : Vuurwapens t.e.m. 250J
Categorie E : Kleistanden in een lokaal.

Klasse 1. Alle andere schietstanden met vuurwapens.
Categorie A1: 2.501J – 5.000Joule
Categorie A2: 801J – 2.500J
Categorie B: 251J – 800J

Afwijking >5000J afwijking minister voor leefmilieu.

Niet vuurwapens:

Klasse 3: < = 50J
Klasse 2: Kruisbogen >50J

Deze indelingen zijn van toepassing op bestaande vergunde inrichtingen.
Dienaangaande had er eind augustus een inspectie plaats van het departement Omgeving. Op 24 november had een tweede bezoek plaats.

Onze schietstand is vergund in Categorie-A1 in 1987 en vernieuwd in 2007 ze loopt nog tot 2027. Onze schietstand erkenning hielt in; munitie tot kaliber .338 en zwart
kruit. Dit laatste was en is in strijd met Vlarem II regelgeving, maar was vergund door de gouverneur.

Dit betekent voor onze uitbating enkele aanpassing vanaf 1 januari 2022.

 1. Zwart Kruit.
  Geen activiteiten met zwart kruit zijn nog toegelaten vanaf 1 januari 2022.
  Hier is geen uitzondering meer mogelijk.
  Leden die uitsluitend bij onze gilde zijn aangesloten voor de zwart kruit disciplines en hun bijdrage voor 2022 reeds hebben betaald, kunnen op eenvoudig verzoek hun contributie terugvragen.

 2. Munitie.
  Munitie waarvan de kinetische waarde >5.000 Joule niet meer toegelaten vanaf 1 januari 2020. Cfr. .338 – .300 Magnum – .375H&H Magnum en dergelijke.
  Mogelijkheid: na het dichtleggen van onze accommodatie kan hiervoor een uitzondering aangevraagd worden bij de bevoegde minister. Bij een gunstige beslissing kan dit opnieuw toegelaten worden.
 3. Kleischieten
  Geen activiteiten kleischietingen zijn nog toegelaten vanaf 1 januari 2022.
  Mogelijkheid: na het dichtleggen van onze accommodatie en door de nieuwe Categorie E ten gepaste tijd aan te vragen is er toekomstgericht een hervatting van deze activiteit in het vooruitzicht.

Wat het zwart kruit betreft is er geen wettelijk kader om voor deze discipline een uitzondering aan te vragen. Er is voor het zwart kruit geen toekomst meer in onze schietstand.

Voor de munitie > 5.000 joule zullen wij ten gepaste tijde een uitzondering aanvragen.

Voor de kleischutters zullen wij eveneens wanneer de schietstand dicht ligt een vergunning voor categorie E aanvragen.


Met vriendelijke groeten,

Jan Severyns ,Hoofdman/Voorzitter  ;  Frans Gooskens ,Ondervoorzitter   ;  Jeannine Jonckers ,Griffier

Welkom
bij de

Sint-Christoffel
of

Kolvenersgilde
van

Mechelen

Wij zijn een historische gilde alsook een schietsport vereniging.
Iedereen kan bij ons terecht om de schietsport te beoefenen vanaf 12 jaar.

historisch MKG
schietstand MKG

7de Mechels Gildejuweel

Dank aan de heer Desaeger