welkom

Heropening gilde!!

Vanaf vrijdag 12 juni 2020

Wij Hernemen onze activiteiten op vrijdag 12 juni vanaf 19u30

Iedereen ziet er uiteraard naar uit om, na drie maanden onderbreking, terug zijn hobby en sport te kunnen beoefenen. Het risico bestaat dat er de eerste weken heel veel schutters ineens terug naar de schietstand willen.
Daarom dient u een schietsessie te reserveren via mkg.optijd.be of telefonisch op het nummer 015 55 43 98.
Hoe u dit moet doen vindt u in de “Handleiding reservatie schietstanden” die u per mail heeft ontvangen en later deze week ook nog eens per post.

In het menu van onze site vind u “heropening na Corona”.
Hierin vindt u handleiding reservatie schietstanden , gedragscode voor de heropstart en informatie voor sportschutterslicenties.

De site werkt sinds dinsdag 9 juni.

Wij vragen aan iedereen begrip voor de maatregelen die door het bestuur zijn genomen. En doen beroep op uw burgerzin en gezond verstand. Op die manier zal de situtie binnen enkele weken allicht terug normaal worden.

Wij wensen jullie alvast een prettige herstart toe van je hobby en sport en kijken er naar uit om jullie te begroeten.

Jan Severyns
Hoofman/Voorzitter

Enkele belangrijpe punten:

 • Dragen mondmasker verplicht in schietstanden en put 75m.
 • Revervatie is noodzakelijk.
 • Slechts 1 sessie per stand per dag.
 • Volg nog steeds de social distance en hygiëne regels ivm covid-19.

Voor de heropstart van de wedstrijden KFKPA – FROS verwijzen we door naar hun website’s.
Tot deze publicatie heeft de gilde nog geen melding hierover ontvangen.

 

Annulatie Mechels Gildejuweel 13/09/2020 !!

Als Mechelse Kolveniersgilde hebben wij een spijtige, maar in ons ogen de juiste, beslissing genomen om het Mechels Gildejuweel
dit jaar te annuleren. De onduidelijkheid die er nu nog is op evenementen in september alsook hoe de Covid 19 situatie dan zal zijn,
heeft geleid tot deze beslissing.
Maar geen nood, wij gaan ons nu volledig richten op een editie in 2021, namelijk zondag 12 september.
Wij hopen u allen dan te mogen verwelkomen!
Door deze annulatie zal er ook geen Vlaamse Gildendag plaats vinden te Mechelen. Was samen gepland met ons Mechels gildejuweel.

Annulatie activiteiten na 3 mei:

De volgende activiteiten die met de gilde gepland zijn voor na 3 mei gaan zeker ook niet door:

 • Koningsschieten Confediratie van 10 mei, verplaatst naar 2021
 • KinderKankerdag Schieting van 14 juni
 • Gildefeest Essen van 28 juni, verplaatst naar 2021
 • Paëlla  festijn MKG van 4 juli
 • Gildefeest Deurne (NL) van 12 juli
 • Antwerps Gildejuweel van 2 augustus
 • Mechels Gildejuweel van 13 september
 • KinderKanKerDag te Planckendael van 4 oktober
 • Nationaal Koningsschieting te Mechelen van 11 oktober

Maatregelen FROS Sportschieten.
UPDATE 27/03

Op 27 Maart 2020 heeft FROS volgende mail rondgestuurd i.v.m het probleem van mogelijk niet voldoende schietbeurten voor de sportschutterslicentie.:
Deze mail werd verstuurd voor dat de Federale regering beslissing had genomen om de maatregelen te verlengen.

Beste schutters, Beste FROS leden,

De Vlaamse Regering keurde vandaag 27 maart 2020 een besluit goed welke enkele tijdele maatregelen invoert voor
sportschutterslicenties die vervallen in de periode, of één maand nadien (voor definitieve licenties ),
waarin de schietstanden zijn gesloten door de CORONA-maatregelen.
In ons volgend FROS tijdschrift (volgende week) zullen we hier verder op ingaan?

De volledige regeling kan u in onderstaande communicatie lezen:

Door de coronamaatregelen zijn alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden zijn gesloten.
Voor sommige sportschutters kan de tijdelijke sluiting van de schietstanden voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als hun sportschutterslicentie vervalt en ze nog enkele schietbeurten te weining behaalden voor de sluiting van de schietstanden?

Daarom besliste de Vlaamse Regering op 27 maart tot enkele tijdelijke maatregelen.
Zo wordt aan de burger en de overheid rechtszekerheid verleend:

 1. Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode Waaring de annulering van de sportactiviteit geldt:
  *worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van de sportactiviteit van toepassing is
  *Tijdens de verlenging kan je in dat geval dus:
    °Eventuele schietbeurten inhalen
    °Deelnemenen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie
  *De algemene coronamaatregel over de annulering van de sportactiviteit ging in op 14 maart en loopt voorlopig t.t.m 5 april =(voorlopig) 23 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden).
  enkele voorbeelden:
    ° Voorbeeld 1: Voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 16/03/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 08/04/2020
    ° Voorbeeld 2: Voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/03/2020 heeft als (voorlopige) vervaldatum 22/04/2020
 2. Sportschutterslicenties die vervallen in de periode uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:
  *Kunnen toch – uitzonderlijk  – geldig verklaard of hiernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle voorwaarden voldaan is. Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren – hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sporschutterslicentie tijdig indienen.
  *De algemene coronamaatregel over de annulering van de sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 5 april.
  De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op de sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 5 mei

Heeft u nog bijkomende vragen?
Mail dan naar sportschutter@fros.be

FROS sportschuttersteam.

 

 

blijfsporten.be

Door de coronacrisis kan je niet meer gaan sporten in je sportclub,
maar dat wil niet zeggen dat je nu helemaal niet meer kan sporten.
In een open brief roepen Sport Vlaanderen, wetenschappers en sportartsen dan ook op om zeker te blijven sporten.
Ze geven 10 richtlijnen hoe je dat moet doen en op
www.blijfporten.be
vind je tips om te blijven bewegen en sporten.

 1. Als je nu pas begint met sporten of beweegen, bouw dan heel langzaam op.
 2. Beweeg, train of sport, maar doe het kalm aan: niet intensief en niet te lan aan één stuk.
 3. Doe je normaal duurinspanningen, kies dan nu voor intervalactiviteiten.
 4. Oefen wanneer het kan in de open lucht (buiten, tuin, koer, balkon, …)
 5. Binnen sporten of bewegen is nog altijd veel beter dan niet bewegen.
 6. Sport nu bij voorkeur in je eentje (of beperk je tot je huisgenoten of 1 niet-huisgenoot).
 7. Kom je tijdens het sporten in de buurt van anderen, hou dan 1,5 meter afstand en doe geen high fives, handshakes of hugs.
 8. Doe niets samen in de marge van je sportactiviteit:niet samen met de auto naar de sportactiviteit, niet samen omkleden, etc.
 9. Raak alleen je eigen materiaal aan: gebruik je eigen drinkbus en handdoek en ook alleen persoonlijk sportmateriaal.
 10. Sport niet als je ziek bent, ook niet individueel. Onthout ook dat je na koorts niet meteen weer mag sporten, maar nog evenveel dagen moet rusten als dat je koorts hebt gehad.
  Na bijvoorbeeld 3 dagen koorts begin je dus pas op dag 7 weer te sporten.

 

Welkom
bij de

Sint-Christoffel
of

Kolvenersgilde
van

Mechelen

Wij zijn een historische gilde alsook een schietsport vereniging.
Iedereen kan bij ons terecht om de schietsport te beoefenen vanaf 12 jaar.

historisch MKG
schietstand MKG

7de Mechels Gildejuweel

Dank aan de heer Desaeger