welkom

Heropening gilde!!

Update 28 juli 2020

Beste vrienden,
Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad en overleg van het crisiscentrum provincie Antwerpen van 27/07/2020.
Zijn wij genoodzaakt volgende stappen te ondernemen:

 • Sessie’s op schietstanden van 22u30 worden geanulleerd !!
 • Onze accomodatie sluit de deuren om 23u00. U moet om 23u30 in uw kot zijn. Avondklok provincie Antwerpen.
 • Sluiting bar om 23u00 !! Laatste tap om 22u30.
 • Deze maatregelen gelden voorlopig tot 31 augustus 2020

Nog even ter herinnering:

 • Wanneer u zich verplaatst op het terrein, schietlokalen en de gildecamer draagt u een mondmasker.
 • Op de schietplaats en/of gezeten aan een tafel in de gildecamer mas u mondmasker verwijderen.
 • Bij het betreden en verlaten van de accomodaties ontsmet uw handen.
 • U respecteert de veilige afstand regel.
 • Geen 2 personen op een schietbaan.
 • Maximaal 10 personen per tafel in de gildecamer.
 • Dezelfde persoon, met mondmasker, per tafel kan aan de toog bestellen en afhalen.

We roepen aan al onze leden en sympathisanten op om de richtlijnen, Nationale alsook die van de Provincie Antwerpen, op te volgen.
Dit in het belang van ieder van ons en onze meede mensen in de maatschappij.

Tot nader orde blijft onze huidige gedragscode gelden in de gilde.
Deze kunt u vinden in ons menu “heropening na Corona”.
Hierin vindt u ook de handleiding reservatie schietstanden.

Schietsessie nog altijd te reserveren via mkg.optijd.be of telefonisch op het nummer 015 55 43 98.

Twee aaneensluitende schietsessie reserveren.

Voor sommige wedstrijdschutters en groot kaliber schutters is de huidige tijd soms wat kort.
Daarom gaat het mogelijk zijn, na toelating, om vanaf
1 augustus 2 aaneensluitende schietbeurten te reserveren voor volgende schutters:

 • Wedstijdschutters die een discipline komen trainen.
 • Schutters die schieten op 75m.

Vooraf eerst een mail naar mk.gilde@skynet.be sturen voor uw toelating te krijgen
of langskomen op het secretariaat
Bij misbruiken zal er ingegrepen worden.

Enkele belangrijpe punten:

 • Dragen mondmasker verplicht in schietstanden en put 75m. Alsook in bar en secretariaat.
 • Revervatie is noodzakelijk.
 • Slechts 1 sessie per stand per dag.
 • Volg nog steeds de social distance en hygiëne regels ivm covid-19.

Voor de heropstart van de wedstrijden KFKPA – FROS verwijzen we door naar hun website’s.
Zaterdag 8 augustus Landelijk FROS 50m Kogelkarabijn en zondag 9 augustus Landelijk FROS Free Pistol.
Voor beide inschrijven verplicht via Jean Neggers.

 

Annulatie Mechels Gildejuweel 13/09/2020 !!

Als Mechelse Kolveniersgilde hebben wij een spijtige, maar in ons ogen de juiste, beslissing genomen om het Mechels Gildejuweel
dit jaar te annuleren. De onduidelijkheid die er nu nog is op evenementen in september alsook hoe de Covid 19 situatie dan zal zijn,
heeft geleid tot deze beslissing.
Maar geen nood, wij gaan ons nu volledig richten op een editie in 2021, namelijk zondag 12 september.
Wij hopen u allen dan te mogen verwelkomen!
Door deze annulatie zal er ook geen Vlaamse Gildendag plaats vinden te Mechelen. Was samen gepland met ons Mechels gildejuweel.

Annulatie activiteiten na 3 mei:

De volgende activiteiten die met de gilde gepland zijn voor na 3 mei gaan zeker ook niet door:

 • Koningsschieten Confediratie van 10 mei, verplaatst naar 2021
 • KinderKankerdag Schieting van 14 juni
 • Gildefeest Essen van 28 juni, verplaatst naar 2021
 • Paëlla  festijn MKG van 4 juli
 • Gildefeest Deurne (NL) van 12 juli
 • Antwerps Gildejuweel van 2 augustus
 • Mechels Gildejuweel van 13 september
 • KinderKanKerDag te Planckendael van 4 oktober
 • Nationaal Koningsschieting te Mechelen van 11 oktober

Maatregelen FROS Sportschieten.
UPDATE 05/07

Op 5 juli 2020 heeft FROS volgende mail rondgestuurd i.v.m de sportschutterslicentie.:

Beste schutters, Beste FROS leden,

Op vrijdag 3 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering nieuwe Corona maatregelen goed voor de houders van een
Voorlopige- Definitieve Sportschutterslicentie.
Deze maatregelen zijn een aanpassing en aanvulling op het besluit van 27 maart 2020.

Via deze maatregelen wordt een oplossing geboden aan schutters welke door de sluiting van de schietstanden
in de problemen kwamen voor hun geldigverklaring of hernieuwing.

Door de coronamaatregelen werden tussen 14 maart 2020 en 8 juni 2020 alle sportacitiviteiten geannuleerd.
Ook schietstanden waren gesloten.
Sinds 8 juni 2020 kunnen in het kader van de corona-exitstrategie indoorschietclubs opnieuw openen.
Door de opgelegde veiligheidsmaatregelen zoals social distancing, een maximale bezittingsgraad van 20 personen tot en met 30 juni en 50 personen vanaf 1 juli, is de capaciteit van de schietsportclubs evenwel beperkt.
Het behalen van de vereiste van twaalf schietbeurten, gespreid over twee trimesters, blijkt ook bij de heropstart van de schietclubs,
voor heel wat schutters niet haalbaar.

Op voorstel van Vlaams minister van sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 3 juli 2020 tot aanpassing en aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27 maart 2020.

 1. De tijdelijke regeling voor voorlopige sportschutterslicenties wordt gewijzigd en uitgebreid

  De vorigige tijdelijke regeling uit het BVR van 27/03/2020 over de voorlopige sportschutterslicenties wordt opgeheven.
  De nieuwe tijdelijke regeling is ruimer dan de vorige : de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14 maart 2020 geldig waren wordt verlengd met zes maanden.
  De spreiding van de schietbeurten over minstens twee trimesters is niet van toepassing op de houders van deze voorlopige sportschutterslicenties.

  Voorlopige sportschutterslicenties die geldig waren op 14 maart 2020
  * worden uitzonderlijk verlengd met 6 maanden
  * geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist
  * wel 12 schietbeurten, gespreid over 12 dagen vereist
  * tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
    ° eventuele schietbeurten inhalen
    ° deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie
  *Voorbeelden
    ° Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/03/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 20/09/2020
   
  ° Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/07/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 20/01/2021
 2. Bijkomende tijdelijke regeling voor definitieve sportschutterslicenties met jaarlijkse vervaldag (verjaardag eerste wapencategorie) in periode 08/07/2020 t.e.m. 13/03/2021

  Definitieve sportschutterslicentie met jaarlijke vervaldag in de periode 08/07/2020 t.e.m. 13/03/2021

  * Kunnen toch – uitzonderlijk – geldig verklaard of hernieuwd worden op voorwaarde de sportschutter 6 schietbeurten heeft behaald, gespreid over 6 dagen
  * geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist

Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is.
Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren – hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.

Heeft u nog bijkomende vragen?
Mail dan naar sportschutter@fros.be

FROS sportschuttersteam.

blijfsporten.be

Door de coronacrisis kan je niet meer gaan sporten in je sportclub,
maar dat wil niet zeggen dat je nu helemaal niet meer kan sporten.
In een open brief roepen Sport Vlaanderen, wetenschappers en sportartsen dan ook op om zeker te blijven sporten.
Ze geven 10 richtlijnen hoe je dat moet doen en op
www.blijfporten.be
vind je tips om te blijven bewegen en sporten.

 1. Als je nu pas begint met sporten of beweegen, bouw dan heel langzaam op.
 2. Beweeg, train of sport, maar doe het kalm aan: niet intensief en niet te lan aan één stuk.
 3. Doe je normaal duurinspanningen, kies dan nu voor intervalactiviteiten.
 4. Oefen wanneer het kan in de open lucht (buiten, tuin, koer, balkon, …)
 5. Binnen sporten of bewegen is nog altijd veel beter dan niet bewegen.
 6. Sport nu bij voorkeur in je eentje (of beperk je tot je huisgenoten of 1 niet-huisgenoot).
 7. Kom je tijdens het sporten in de buurt van anderen, hou dan 1,5 meter afstand en doe geen high fives, handshakes of hugs.
 8. Doe niets samen in de marge van je sportactiviteit:niet samen met de auto naar de sportactiviteit, niet samen omkleden, etc.
 9. Raak alleen je eigen materiaal aan: gebruik je eigen drinkbus en handdoek en ook alleen persoonlijk sportmateriaal.
 10. Sport niet als je ziek bent, ook niet individueel. Onthout ook dat je na koorts niet meteen weer mag sporten, maar nog evenveel dagen moet rusten als dat je koorts hebt gehad.
  Na bijvoorbeeld 3 dagen koorts begin je dus pas op dag 7 weer te sporten.

 

Welkom
bij de

Sint-Christoffel
of

Kolvenersgilde
van

Mechelen

Wij zijn een historische gilde alsook een schietsport vereniging.
Iedereen kan bij ons terecht om de schietsport te beoefenen vanaf 12 jaar.

historisch MKG
schietstand MKG

7de Mechels Gildejuweel

Dank aan de heer Desaeger