welkom

Update corona 29/01/2021

Schietstanden tijdelijk gesloten voor onbepaalde tijd.

Sportschutterslicenties:

FROS heeft vandaag (29/01/2021) volgende bericht verstuurd i.v.m. de sportschutterslicenties.
Omdat het zeer uitgebreid is kunt u het lezen door op onderstaande link te klikken.
https://www.kolveniersgilde.be/sportschutterslicentie-29-01-2021/

Vooruitzichten 2021:

Gelet op het nationale karakter van de corona pandemie, wat voorbereidingen maken moeilijk maakt.
Voor sommige maanden voorbereiding.
Hebben wij besloten volgende activiteiten voor 2021 te annuleren.

 • Nieuwjaarsreceptie
 • 06/05/2021 Coninckschieting
 • 30/05/021 Conincksprijzenschieting
 • 13/06/2021 Koningschieting Confediratie de Historische Schuttersgilden
 • 12/09/2021 Mechels Gildejuweel
 • 03/10/2021 Nationaal Koningschieten te Mechelen.

Niet in eigen beheer , afwachtend van de beslissing van de organisatoren houden wij in optie:

 • 27/06/2021 Gildetreffen te Essen
 • 01/08/2021 Gildenjuweel Den Crans, Antwerpen

Positieve medeling en volgens de modelijkheden blijven alle wedstrijden ingericht door het wedstrijdcomité Mechelse Kolveniersgilde behouden.
Ten gepaste tijden zullen de leden een uitnodiging ontvangen of op de hoogte gebracht worden van annulering wegen corona.

Verplaatste activiteiten:
Luchtpistool 400 punten KFPA van 07/02 naar 06/06
Kogelkarabijn 400 punten KFKPA van 07/03 naar 13/06

Betreft het gildemaal 2021:
Het grote verlof voorbij, vaccinatie zal verder staan, kunnen we hoopvol gunstig uitkijken naar dit mooi feest.
We stellen dat zaterdag 13 november 2021 een geluksdagmag wezen.
Met de voorbereiding en het maken van de nodige reservaties zal dan ook gestart worden.

Marleen Meeus blijft aangesteld als Coninck van de Mechelse Kolveniersgilde tot het jaar 2022.
Het Jaar waarin hopelijk een nieuwe Coninckschieting zal kunnen plaatsvinden.

Strengere Vlaamse maatregelen van kracht vanaf woensdag 28 oktober middernacht.
Onze schietstanden en bar zijn dan ook vanaf heden gesloten zolang deze maatregelen van kracht blijven.
Reservaties zijn opgeschort.
Ten gepaste tijden verneemt u de nodige informatie zodra versoepelingen ons toelaten aanpassing uit te voeren.
We houden u op de hoogte.
Hou het gezond en leeft de opgelegde maatregelen na.
Het komt on op termijn allemaal te goede.

Groetjes,
Jan Severyns
Hoofdman/Voorzitter.

Maatregelen FROS Sportschieten.
UPDATE 05/07

Op 5 juli 2020 heeft FROS volgende mail rondgestuurd i.v.m de sportschutterslicentie.:

Beste schutters, Beste FROS leden,

Op vrijdag 3 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering nieuwe Corona maatregelen goed voor de houders van een
Voorlopige- Definitieve Sportschutterslicentie.
Deze maatregelen zijn een aanpassing en aanvulling op het besluit van 27 maart 2020.

Via deze maatregelen wordt een oplossing geboden aan schutters welke door de sluiting van de schietstanden
in de problemen kwamen voor hun geldigverklaring of hernieuwing.

Door de coronamaatregelen werden tussen 14 maart 2020 en 8 juni 2020 alle sportacitiviteiten geannuleerd.
Ook schietstanden waren gesloten.
Sinds 8 juni 2020 kunnen in het kader van de corona-exitstrategie indoorschietclubs opnieuw openen.
Door de opgelegde veiligheidsmaatregelen zoals social distancing, een maximale bezittingsgraad van 20 personen tot en met 30 juni en 50 personen vanaf 1 juli, is de capaciteit van de schietsportclubs evenwel beperkt.
Het behalen van de vereiste van twaalf schietbeurten, gespreid over twee trimesters, blijkt ook bij de heropstart van de schietclubs,
voor heel wat schutters niet haalbaar.

Op voorstel van Vlaams minister van sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 3 juli 2020 tot aanpassing en aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27 maart 2020.

 1. De tijdelijke regeling voor voorlopige sportschutterslicenties wordt gewijzigd en uitgebreid

  De vorigige tijdelijke regeling uit het BVR van 27/03/2020 over de voorlopige sportschutterslicenties wordt opgeheven.
  De nieuwe tijdelijke regeling is ruimer dan de vorige : de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14 maart 2020 geldig waren wordt verlengd met zes maanden.
  De spreiding van de schietbeurten over minstens twee trimesters is niet van toepassing op de houders van deze voorlopige sportschutterslicenties.

  Voorlopige sportschutterslicenties die geldig waren op 14 maart 2020
  * worden uitzonderlijk verlengd met 6 maanden
  * geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist
  * wel 12 schietbeurten, gespreid over 12 dagen vereist
  * tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
    ° eventuele schietbeurten inhalen
    ° deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie
  *Voorbeelden
    ° Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/03/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 20/09/2020
   
  ° Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/07/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 20/01/2021
 2. Bijkomende tijdelijke regeling voor definitieve sportschutterslicenties met jaarlijkse vervaldag (verjaardag eerste wapencategorie) in periode 08/07/2020 t.e.m. 13/03/2021

  Definitieve sportschutterslicentie met jaarlijke vervaldag in de periode 08/07/2020 t.e.m. 13/03/2021

  * Kunnen toch – uitzonderlijk – geldig verklaard of hernieuwd worden op voorwaarde de sportschutter 6 schietbeurten heeft behaald, gespreid over 6 dagen
  * geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist

Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is.
Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren – hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.

Heeft u nog bijkomende vragen?
Mail dan naar sportschutter@fros.be

FROS sportschuttersteam.

blijfsporten.be

Door de coronacrisis kan je niet meer gaan sporten in je sportclub,
maar dat wil niet zeggen dat je nu helemaal niet meer kan sporten.
In een open brief roepen Sport Vlaanderen, wetenschappers en sportartsen dan ook op om zeker te blijven sporten.
Ze geven 10 richtlijnen hoe je dat moet doen en op
www.blijfporten.be
vind je tips om te blijven bewegen en sporten.

 1. Als je nu pas begint met sporten of beweegen, bouw dan heel langzaam op.
 2. Beweeg, train of sport, maar doe het kalm aan: niet intensief en niet te lan aan één stuk.
 3. Doe je normaal duurinspanningen, kies dan nu voor intervalactiviteiten.
 4. Oefen wanneer het kan in de open lucht (buiten, tuin, koer, balkon, …)
 5. Binnen sporten of bewegen is nog altijd veel beter dan niet bewegen.
 6. Sport nu bij voorkeur in je eentje (of beperk je tot je huisgenoten of 1 niet-huisgenoot).
 7. Kom je tijdens het sporten in de buurt van anderen, hou dan 1,5 meter afstand en doe geen high fives, handshakes of hugs.
 8. Doe niets samen in de marge van je sportactiviteit:niet samen met de auto naar de sportactiviteit, niet samen omkleden, etc.
 9. Raak alleen je eigen materiaal aan: gebruik je eigen drinkbus en handdoek en ook alleen persoonlijk sportmateriaal.
 10. Sport niet als je ziek bent, ook niet individueel. Onthout ook dat je na koorts niet meteen weer mag sporten, maar nog evenveel dagen moet rusten als dat je koorts hebt gehad.
  Na bijvoorbeeld 3 dagen koorts begin je dus pas op dag 7 weer te sporten.

 

Welkom
bij de

Sint-Christoffel
of

Kolvenersgilde
van

Mechelen

Wij zijn een historische gilde alsook een schietsport vereniging.
Iedereen kan bij ons terecht om de schietsport te beoefenen vanaf 12 jaar.

historisch MKG
schietstand MKG

7de Mechels Gildejuweel

Dank aan de heer Desaeger